Lorens Berg

Ei notatbok fra Riga
By 13. oktober 2005 0 Comments Read More →

Ei notatbok fra Riga

I 2005 er det 100 år siden Lorens Berg utga bygdeboka om Andebu. I Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling finnes noen av Bergs etterlatte papirer.

Røvær’n
By 16. desember 2002 0 Comments Read More →

Røvær’n

Hvis vi følger Storelv fra Brekke og et par kilometer sørover til Goksjø, ender vi opp ved foten av Røvær’n. I dag er Røvær’n et greit turmål en vakker søndag. Men for noen hundre år siden var det langt mer alvor knyttet til denne åsen. For ca 1.500 år siden var det en bygdeborg på […]

Posted in: Lorens Berg, Sandar