Kodal

Ask og eik
By 20. desember 2010 2 Comments Read More →

Ask og eik

Har du et sted du har passert mer enn 30.000 ganger i livet? Jeg har det! På veien til Brekke står det et asketre og ei eik på hver side av veien. Der har jeg gått, løpt, syklet og kjørt omtrent 30.000 ganger.

Posted in: Kodal, Lokalhistorie
Ulv i Kodal
By 8. desember 2005 0 Comments Read More →

Ulv i Kodal

I dag er det sjelden at det dukker opp ulv i Vestfold. Sist gang var rett etter århundreskiftet. Da var det en ulv som vandret gjennom hele fylket. Den kom fra Telemark, gikk gjennom store deler av fylket, gikk over isen til Nøtterøy, fortsatte nordover, og ble til slutt overkjørt av toget rett ved Drammen. […]

Posted in: Kodal, Lokalhistorie
Ei notatbok fra Riga
By 13. oktober 2005 0 Comments Read More →

Ei notatbok fra Riga

I 2005 er det 100 år siden Lorens Berg utga bygdeboka om Andebu. I Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling finnes noen av Bergs etterlatte papirer.

Rokkedreieren
By 12. desember 2002 0 Comments Read More →

Rokkedreieren

Brekke, gården jeg bor på, ble skilt ut som eget bruk på midten av 1800-tallet. Den første eieren, Antoni Tolfsen Brekke, satte mange spor etter seg. Det var han som plantet de to trærne som står på hver side av veien opp til gården. Det var han som bygde det som i dag er det […]

Posted in: Kodal, Lokalhistorie